Liên hệ

Địa chỉ:
145 Trần Tuấn Khải, P.5, Quận 5 TP. HCM
Thành phố Hồ Chí Minh
70000
Việt Nam
Điện thoại:
090 8 103 887
Mobile:
090 8 103 887
Thông tin khác:

MÃ SỐ THUẾ

5801 199 361

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần từ 8h30 sáng đến 8h30 tối

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CN ĐÀ LẠT (PGD PHÙ ĐỔNG)

Chủ tài khoản: Công ty TNHh KT-TM-DV Nam Trường Thịnh

Số tài khoản: 5406 20100 2234

http://www.laptopdalat.vn

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.